Kontakt

HELINAT SP. Z O.O.

NIP: 701-100-54-82

e-mail: helinat@helinat.pl

tel: +48‭459595561

captcha

Biuro

LOTNISKO WARSZAWA-BABICE
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 57
01-476 Warszawa

Image

Helinat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 89/43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869605,

Numer konta: 18 1870 1045 2078 1068 8624 0001